Sušare


Sušara je autonomna jedinica i dimenzionisana je na ukupni kapacitet skladišnih silosa. Kapacitet sušara zavisi od stepena vlage u zrnu i, naravno, od veličine sušare.

Kapacitet sušara iznosi od 3 do 60 t/sat za kukuruz čija je vlaga 28%. Ukoliko je potreban veći kapacitet sušenja, ugrađuje se više paralelnih jedinica za sušenje. Vazduh za sušenje žitarica može se zagrejavati lož-uljem, gasom ili biomasom. Sušenje može da bude direktno ili indirektno.