Silosi i sušionice


Jedinice za unos, sušenje i skladištenje žitarica zasnovane su kao tehnološke celine sa svim neophodnim sistemima.

Žitarice pre samog skladištenja treba na odgovarajući način pripremiti. Pri tome se posebna pažnja poklanja čišćenju, sušenju, transportnim sistemima, skladištenju i kontroli. Sama priprema žitarica obično prolazi kroz sledeće glavne faze: unos, grubo čišćenje, sušenje, fino čišćenje. Shodno željama naručioca, tehnološki se procesi mogu i prilagođavati njihovim potrebama.

Kvalitetno skladištenje može se, bez nepotrebnih troškova, obezbediti isključivo odgovarajućom pripremom žitarica i konačnim kupcima ponuditi kvalitetan produkt. Silosni sistemi i sušare izrađeni su od kvalitetnih materijala, a koriste se savremeni tehnološki postupci.

 

Naše preduzeće nudi veliki izbor opreme za silose za žitarice i sušare, i to: transportne uređaje, različite prečistače, širok izbor silosa i sušara te ostale uređaje i elemente potrebne za pripremu, skladištenje i izdavanje žitarica.

By continuing to browse this website, you accept cookies which are used to offer a personalized experience on our website, generate statistics and realize advertising or social network tracking. You can change your cookie settings at any time.    

Cookie PolicyAccept