Silosi


Silosi za skladištenje suvih žitarica su izrađeni od pocinkovanog valovitog lima i opremljeni sistemima za merenje nivoa i temperature zrna. Silosi imaju ugrađeno perforisano dno koje omogućava provetravanje, odnosno hlađenje žita. Kapacitet pojedinačnih ćelija iznosi od 500 do 32000 tona. Silosni objekat može se sastojati od neograničenog broja pojedinačnih silosa.

Punjenje i pražnjenje silosa je automatizovano, a omogućeno je takođe i bočno gravitaciono pražnjenje pojedinačnih ćelija silosa.