Silosi


Silosi za skladištenje suvih žitarica su izrađeni od pocinkovanog valovitog lima i opremljeni sistemima za merenje nivoa i temperature zrna. Silosi imaju ugrađeno perforisano dno koje omogućava provetravanje, odnosno hlađenje žita. Kapacitet pojedinačnih ćelija iznosi od 500 do 32000 tona. Silosni objekat može se sastojati od neograničenog broja pojedinačnih silosa.

Punjenje i pražnjenje silosa je automatizovano, a omogućeno je takođe i bočno gravitaciono pražnjenje pojedinačnih ćelija silosa.

By continuing to browse this website, you accept cookies which are used to offer a personalized experience on our website, generate statistics and realize advertising or social network tracking. You can change your cookie settings at any time.    

Cookie PolicyAccept