Mešalice suvih maltera


Mešalice su koncipovane tako da zadovoljavaju sve neophodne tehnološke procese proizvodnje suvih građevinskih mešavina.

Glavni tehnološko-proizvodni delovi su:

  • priprema peska (sušenje, separacija itd.)
  • skladištenje sirovina (cement, gips, pesak, aditivi itd.)
  • proizvodnja suvih maltera, lepkova i drugih suvih građevinskih proizvoda
  • pakovanje gotovih proizvoda
  • rinfuzno izdavanje gotovih proizvoda

Izgrađujemo mešaone sa proizvodnim kapacitetom od 3 ÷ 30 t/h. U mešaoni se vrši vaganje i mešanje različitih komponenti prema propisanim recepturama. Na taj način dobiva se željena vrsta i kvalitet suvih maltera ili ostalih proizvoda.

Pošto se u proizvodnji koriste i neke sirovine koje u većim koncentracijama mogu naškoditi ljudskom organizmu, sva su radna mesta i mašine, u kojima dolazi do prašenja aspirisana su, a vazduh se prečišćava u vrećastom filteru koji zadržava 99,9 % čestica. Čist vazduh se zatim ispušta u atmosferu, a materijal odvodi u liniju za pakovanje te tako nema nikakvih otpadnih produkata.

Funcionisanje celokupne mešaone je, zahvaljujući podršci procesnih računara i kontrolnog računarskog sistema, u potpunosti automatizovano.

By continuing to browse this website, you accept cookies which are used to offer a personalized experience on our website, generate statistics and realize advertising or social network tracking. You can change your cookie settings at any time.    

Cookie PolicyAccept