Aspiracioni sistemi za otprašivanje


Ugrađivanje kvalitetnih i efikasnih sistema za otprašivanje korisnicima omogućuje dobre uslove rada, pruža veću bezbednost u pogledu zaštite od eksplozije i maksimalno smanjuje uticaje na životnu sredinu. Na celokupnoj liniji se prašina skuplja na samome izvoru. Za filtraciju separisanog vazduha koriste se cikloni, ciklon filteri i vrećasti filteri.