Prečistači žitarica


Upotrebljavaju se za grubo prečišćavanje žitarica pre sušenja te za fino prečišćavanje nakon sušenja. U toku postupka čišćenja iz zrna se uklanjaju primese korovskih biljaka, ostaci slame i klipova, prašina, oštećeno zrno, odnosno lom. Kod čišćenja je posebno važan izbor odgovarajućih mreža i sistema za otprašivanje.