Sušare


Sušara je autonomna jedinica i dimenzionirana je na ukupni kapacitet skladišnih silosa. Kapacitet sušara ovisi o stupnju vlage u zrnu i, naravno, od veličine sušare.

Kapacitet sušara iznosi od 3 do 60 t/sat za kukuruz čija je vlaga 28%. Ukoliko je potreban veći kapacitet sušenja, ugrađuje se više paralelnih jedinica za sušenje. Zrak za sušenje žitarica može se zagrijavati lož uljem, plinom ili biomasom. Sušenje može biti izravno ili posredno.