Aspiracijski – sustavi za otprašivanje


Ugrađivanje kvalitetnih i učinkovitih sustava za otprašivanje korisnicima omogućuje dobre uvjete rada, pruža veću sigurnost u pogledu zaštite od eksplozije i maksimalno smanjuje utjecaje na okoliš. Na cjelokupnoj liniji se prašina skuplja na samome izvoru. Za filtraciju separiranog zraka koriste se cikloni, ciklon filteri i vrećasti filteri.