Linije za proizvodnju peleta


Linije za proizvodnju drvenih peleta su projektirane tako da sadrže sve potrebne tehnološke procese, koji omogućuju kvalitetnu proizvodnju peleta iz drvnih ostataka, odnosno bio mase.

Glavni tehnološki dijelovi su:

  • unos i drobljenje većih drvenih čestica
  • sušenje izdrobljene drvne mase
  • mljevenje osušenih drvenih čestica
  • skladištenje i priprema drvne mase prije peletiranja
  • peletiranje s hlađenjem i prosijavanjem
  • skladištenje i izdavanje završnih proizvoda

Gradimo linije s proizvodnim kapacitetom 2 ÷ 15 t/h drvenih peleta. Na proizvodnoj liniji provode se svi neophodni tehnološki postupci, koji zajedno s propisanim recepturama osiguravaju kvalitetnu proizvodnju peleta sukladnu europskim standardima.

Budući da je proizvodnja zbog svoje specifičnosti (mogućnost požara, odnosno eksplozije) vrlo zahtjevna, u samu su liniju ugrađeni sustavi i oprema, koji omogućuju visoku razinu sigurnosti djelovanja, bez emisije plinova i čestica u okoliš te osiguravaju optimiranu potrošnju energije.

Cjelokupne linije su automatizirane, uz minimalnu potrebnu radnu snagu. Za upravljanje i nadzor djelovanja ugrađena je suvremena elektronska oprema, PLC i nadzorna računala, koja omogućuju pouzdani proces rada.

By continuing to browse this website, you accept cookies which are used to offer a personalized experience on our website, generate statistics and realize advertising or social network tracking. You can change your cookie settings at any time.    

Cookie PolicyAccept