Prečistači žitarica


Upotrebljavaju se za grubo prečišćavanje žitarica prije sušenja te za fino prečišćavanje poslije sušenja. Tijekom postupka čišćenja iz zrna se uklanja pljeva, ostaci slame i klipova, prašina, oštećeno zrno, odnosno lom. Kod čišćenja je posebice važan odabir odgovarajućih mreža i sustava za otprašivanje.