Silosi i sušare


Jedinice za unos, sušenje i skladištenje žitarica koncipirane su kao tehnološke cjeline sa svim neophodnim sustavima.

Žitarice se prije samoga skladištenja moraju pripremiti na odgovarajući način. Pri tom se posebna pozornost posvećuje čišćenju, sušenju, transportnim sustavima, skladištenju i kontroli. Sama priprema žitarica obično prolazi kroz sljedeće glavne faze: unos, grubo čišćenje, sušenje, fino čišćenje. Sukladno željama naručitelja, tehnološki se procesi mogu i prilagođavati njihovim potrebama.

Kvalitetno skladištenje može se, bez nepotrebnih troškova, osigurati isključivo odgovarajućom pripremom žitarica i konačnim kupcima ponuditi kvalitetan produkt. Silosni sustavi i sušare izrađeni su od kvalitetnih materijala a koriste se suvremeni tehnološki postupci.

Naše poduzeće nudi velik izbor opreme za silose za žitarice i sušare, i to: transportne uređaje, različite prečistače, širok izbor silosa i sušara te ostale naprave i elemente potrebne za pripremu, skladištenje i izdavanje žitarica.