Silosi


Silosi za skladištenje suhih žitarica su izrađeni od pocinčanog valovitog lima i opremljeni sustavima za mjerenje nivoa i temperature zrna. Silosi imaju ugrađeno perforirano dno, koje omogućuje provjetravanje, odnosno hlađenje žita. Kapacitet pojedinačnih ćelija je od 500 do 32000 tona. Silosni objekt može se sastojati od neograničenog broja pojedinačnih silosa.

Punjenje i pražnjenje silosa je automatizirano a omogućeno je također i bočno gravitacijsko pražnjenje pojedinačnih ćelija silosa.

By continuing to browse this website, you accept cookies which are used to offer a personalized experience on our website, generate statistics and realize advertising or social network tracking. You can change your cookie settings at any time.    

Cookie PolicyAccept