Verižni transporterji


Redlerji so verižni transporterji za horizontalen ali rahlo poševen transport mokastih in zrnatih materialov. Transport materiala se vrši s pomočjo transportne verige. Za zmanjšanje hrupnosti in večanje življenjske dobe teh naprav se na dno in povratne letve vgrajujejo na obrabo odporni polietilenski ali poliamidni (plastični) materiali. Kapaciteta transportiranja je do 600 m3/h. Dolžina transportiranja je do cca 70 m.

Redlerje po namenu uporabe delimo na:

  • transportne
  • izvzemalne
  • dozirne
  • reverzibilne