Varovalna oprema in protieksplozijska zaščita


Oprema, ki jo izdelujemo in vgrajujemo, je izdelana skladno z najnovejšimi zahtevami s področja zdravja in varstva pri delu in s področja protieksplozijske zaščite. V ta namen so vgrajene ustrezne varnostne in varovalne naprave in elementi.